HOME > SERVICE

การบริการ ป้องกัน และกำจัดแมลง ภายหลังการสร้างบ้านเสร็จ

การดูแลและป้องกันบ้านให้ปราศจากแมลงรบกวนนั้น จำเป็นที่จะต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นปลวก มด แมลงสาบ หรือ หนู โดยเฉพาะปลวกที่จะต้องระวังเป็นพิเศษ หากปลวกได้เริ่มรุกรานกัดกินบ้านของท่านแล้ว นั่นหมายถึงความเสียหายถาวรต่อโครงสร้างและเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน การบริการดูแล ป้องกัน และกำจัดแมลงในบ้านนั้นมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของแมลงและสภาพบ้าน โดยจะทำการสำรวจบ้านเพื่อนำมาวางแผนการบริการที่มีประสิทธิภาพที่สุดให้กับบ้านของท่าน

Soil Treatment

การอัดน้ำยาลงดินเพื่อป้องกันและกำจัดปลวกสามารถทำได้โดยสองวิธี คือ ถ้าบ้านของท่านมีการวางระบบท่อป้องกันปลวกใต้พื้นบ้านไว้แล้ว เราจะทำการอัดน้ำยาเข้าท่อเพื่อไปยังพื้นดินใต้บ้าน นอกจากนี้เราจะทำการอัดน้ำยาลงพื้นดินรอบๆบริเวณอาคารบ้าน น้ำยาสมุนไพรจะยึดติดกับดินและทำแนวป้องกันปลวกไม่ให้เข้ามาในบ้าน การอัดน้ำยาผ่านระบบท่อนั้นสามารถทำได้ในบ้านที่มีการวางท่อไว้ล่วงหน้าระหว่างการก่อสร้างบ้านเท่านั้น

 

 

( อ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้า การวางระบบท่อป้องกันปลวก section ) และในกรณีที่มีการบุกรุกจากปลวกเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ทีมงานอาจจะต้องขออนุญาตเจาะพื้นบ้านเพื่ออัดน้ำยาลงดินในบริเวณที่พบปัญหา