HOME > SERVICE

Pest Control

Eco Pest Solution มีความเชี่ยวชาญในการดูแล ป้องกัน และกำจัดแมลงต่างๆในบ้านอยู่อาศัยและอาคารสำนักงาน การกำจัดแมลงให้สิ้นซากนั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการที่ป้องกันและเฝ้าระวัง ผ่านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยการควบคุมปริมาณแมลงให้มีน้อยที่สุด โดยไม่รบกวนผู้อยู่อาศัยและทำลายทรัพย์สิน

 

แมลงและสัตว์รบกวนที่พบบ่อยๆได้แก่ ปลวก มด แมลงสาบ และ หนู

Ants

มดเป็นแมลงที่พบได้บ่อยในบ้านเรือน มดสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อยู่อาศัยได้หลายวิธี เช่น กัดกินอาหาร และ สร้างรังตามบริเวณต่างๆของบ้าน มดบางชนิดสามารถทำให้ผู้ถูกกัดรู้สึกระคายเคืองเล็กน้อยจนถึง อาการช็อคอย่างรุนแรง (anaphylactic shock) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของมดและอาการภูมิแพ้ของผู้ถูกกัด